top of page

Apie mus

 • Mokyklos vertybės ir mokymas yra paremti pozityvaus ugdymo metodais. Siekiame ne tik vaikų žinių bei gebėjimų tobulėjimo, bet ir plėtojame vaikų emocinę gerovę, socialinę atsakomybę ir sveikatą.
   

 • Mokymo programos pritaikytos stiprinti savi-pasitikėjimą ir autentiškumą. Padedame mokiniams plėtoti savo stiprybes, ugdome gebėjimą greitai atgauti jėgas ir atpažinti asmeninio tobulėjimo ritmą. Ypatingas dėmesys yra skiriamas emocinio intelekto ugdymui, yra įdiegta socialinių ir emocinių gebėjimų lavinimo programa „Dramblys“.     

 • Mokykloje vadovaujamės sveikos gyvensenos ir mitybos principais. Mokykla įsikūrusi ant vandenyno kranto, turi lauko klases ir vidinį kiemelį, vaikai didžiąją laiko dalį leidžia gryname ore. 
   

 • Mes tikime, kad sėkmė pasiekiama tuomet, kai mokyklos vadovybė bendrai remia idėją, kad mokinių gerovė yra tokia pat svarbi kaip jų akademiniai pasiekimai, ir kartu kviečia, įgalina bei suvienija visą mokyklos bendruomenę įgyvendinant šią idėją.                                                                                                                        

 • Įtraukiant administratorius, mokytojus, tėvus ir mokinius naudojamas PERMA modelis (Dr. Seligman, 2011) - penki gerovės elementai, taikomi visose Pozityvaus Ugdymo Mokyklose (Schools of Positive Education):

(P) Pozityvumas: džiaugsmas, dėkingumas, susidomėjimas, viltis, išgyvenimas.
(E) Dalyvavimas: įsitraukimas į veiklą, visapusiškai įdarbinant visus gebėjimus.
(R) Santykiai: pozityvaus bendravimo plėtojimas.
(M) Prasmė: veikti lokaliai – galvoti globaliai.
(A) Pasiekimai: savo asmeninių gebėjimų tobulinimas, meistriškumo siekimas.

8357F702-3330-4E82-A7A3-DC313BF36FA2.jpg
 • Mokykla įkurta 2017 m., steigėjas – VšĮ Pozityvaus ugdymo institutas.

 • Pagrindinė kalba – lietuvių, papildomai mokoma anglų ir ispanų kalbų.

 • Mokinių amžius – nuo 3 metų iki 12 metų

 • Dienos režimas - nuo 09:00 iki 15:00, pirmadienį - penktadienį

 • Klasėse – ne daugiau nei 10 vaikų.

 • Galimybė įsijungti į mokymo procesą visus metus bet kuriuo metu

 • Papildomo ugdymo užsiėmimai:  šeštadieninė mokykla LINGUA (4-14 metų vaikams), Summer School in Palanga (4-10 metų vaikams), folkloro būrelis

Mokyklos išskirtinumas

 • be to, kad mokiniams suteikiamos žinios, mokytojos/-ai dirba pagal individualaus mokymo metodiką, kiekvienas vaikas turi savo užduotis, dirbama ir projektais - t.y. kai grupė vaikų mokosi kartu, mokytoja yra moderatorė;
   

 • daug dėmesio skiriama vaikų socialiniams ir emociniams gebėjimams, ugdomas jų emocinis intelektas, kūrybiškumas, meniniai gebėjimai, sveikos gyvensenos įgūdžiai;
   

 • mokymas(is) - intensyvus, kūrybingas, be įtampos; pamoka - aiški, įdomi, metodiškai pagrįsta; krūvis ir užimtumas - profesionaliai įvertintas ir struktūruotas; ugdymas - orientuotas į vaiko galimybes, pasiekiant aukščiausius individualius rezultatus;
   

 • pamokas veda ne tik mokytojai, bet ir patys mokiniai, tėvai, ir mūsų mokytojai ekspertai, praktikai. 
   

 • pamokos – interaktyvios, daug žaidimų ir bendravimo. 

F2F68976-5A57-45BC-B838-433BB34E8B75.jpg
bottom of page