Pradinis ugdymas:
1 - 4 kl.

Integruota pradinio ugdymo programa ir papildomas visuminis ugdymas. Privalomi dalykai pagal valstybės nustatytą programą: pagrindiniai dalykai (lietuvių k., matematika, pasaulio pažinimas) ir žaismingi užsiėmimai visapusiškam vaikų ugdymui. 

Individuali ugdančioji veikla, namų darbų ruoša, dailės studija, žaidimai, šokis, joga kids, anglų ir ispanų kalba

Suderintas mokymo planas su mokykla Lietuvoje, užskaitomas praleistas laikotarpis

Netradicinės, integruotos, virtualios pamokos Pažintinės ekskursijos
Emocinio intelekto ugdymas
Sveikatos ugdymas

Vidurinis ugdymas:
5 - 12 kl.
Vyresnių klasių mokiniams organizuojame visos dienos ugdymąsi kūrybingoje aplinkoje su mūsų mokytojais-moderatoriais Tenerifėje ir nuotolinį mokymąsi su mokytojais-ekspertais Lietuvoje. Suderiname ugdymosi planus ir įvertiname mokymosi procesą atvykimo laikotarpiui.