top of page

Pradinis ugdymas:
1 - 4 kl.

Integruota gyva pradinio ugdymo programa kasdien nuo 9.00 iki 15.00 val. ir papildomas visuminis ugdymas. Privalomi dalykai pagal valstybės nustatytą programą: pagrindiniai dalykai (lietuvių k., matematika, pasaulio pažinimas) ir žaismingi užsiėmimai visapusiškam vaikų ugdymui. 

Individuali ugdančioji veikla, namų darbų ruoša, dailės studija, žaidimai, šokis, joga kids, anglų ir ispanų kalba

Suderintas mokymo planas su mokykla Lietuvoje, užskaitomas praleistas laikotarpis

Netradicinės, integruotos, virtualios pamokos Pažintinės ekskursijos
Emocinio intelekto ugdymas
Sveikatos ugdymas

Vidurinis ugdymas:
5 - 12 kl.
Vyresnių klasių mokiniams yra galimybė organizuoti nuotolinį ugdymąsi su mūsų mokytojais-moderatoriais Tenerifėje ir mokytojais-ekspertais Lietuvoje. Individualiai suderiname ugdymosi planus ir įvertiname mokymosi procesą atvykimo laikotarpiui. 

bottom of page