top of page

Filosofija/ Vertybės

Baltic International School remiasi pozityvaus ugdymo mąstysena ir vertybėmis. Pozityvaus ugdymo sąvoka aprėpia tris komponentus:

  • vaiko akademinius pasiekimus – taip vadinamą tradicinį intelektą,

  • vaiko charakterio ugdymą – socialinius ir emocinius gebėjimus,

  • vaiko sveikatą.
     

Tai yra artima holistiniam arba visuminiam ugdymui, kuomet matome vientisą, nedalomą vaiko paveikslą ir kiekviena dalis yra tarpusavyje susijusi. Įdomu tai, kad lavindami tradicinį intelektą nebūtinai išlavinsime vaiko socialines emocines kompetencijas, tai yra, gaudamas gerus rezultatus, jis nebūtinai gebės tvarkytis su sunkiais jausmais, sudėtingomis situacijomis ir kurs sau palankius santykius su aplinkiniais žmonėmis ar gebės priimti tinkamus sprendimus. Dažnai atvirkščiai, papuolęs į sudėtingesnę situaciją ar nepasisekus, tokiems vaikams, o vėliau suaugusiems sudėtinga pralaimėti, išeiti iš perfekcionizmo rato. Tačiau, jei matysime bendrą visumą ir lygiavertiškai ugdysime vaikų savivertę, empatiją, socialinius gebėjimus – palaipsniui gerės ir akademiniai rezultatai, o dar svarbiau pasitenkinimas jais, motyvacija mokytis, siekti ir gebėjimas susitvarkyti su nesėkmėmis, atsitiesti.
 

Pozityvus ugdymas susieja vaikų gerovę (teigiamas emocijas, dalyvavimą, pozityvius santykius, prasmingumą ir pasiekimus, sveiką elgseną) su tradiciniu ugdymu. Pozityvus ugdymas plėtoja vaiko gerovę ir socialinę atsakomybę. Pozityvaus ugdymo metodai remiasi pozityviąja psichologija, o jos kertinis akmuo yra pagalba mokiniams plėtojant savo stiprybes, ugdo gebėjimą greitai atgauti jėgas ir puoselėti pozityvumą.
 

Akcentuojame emociškai saugios aplinkos kūrimą, kai mokykloje vyrauja saugi, į vaiko gerovę orientuota kultūra. Aukšta savimonė, savitvarda ir socialinis atsakingumas, kas lemia ne tik gyvenimo kokybę, bet ir geresnius mokymosi rezultatus.
 

                                                                                                                        

užkandžiai.png
bottom of page